No: 21

Tarih: 05/04/2022

Konu:

İzinsiz çalışan yabancılar


Göç İdaresi Dairesi Başkanlığı tarafından 15.03.2022 tarih ve E¬31978405¬000¬77750 sayı ile “İzinsiz Çalışan Yabancılar Hk.”konulu bir talimat yayımlanmıştır.

Talimatta özetle;

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 54’üncü maddesi çerçevesinde “çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen” yabancılar hakkında sınır dışı etme kararı alınması gerekmekte olduğu ve buna ilişkin tespitlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı görev yapan personel tarafından yürütüldüğü hatırlatılarak bundan böyle;

a. İlgili Bakanlığa bağlı denetmen/müfettişler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kimliksiz ve/veya çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilen yabancılarla ilgili sınır dışı etmeye ilişkin sürecin başlatılabilmesi adına, denetmen/müfettişler tarafından ivedilikle kolluk birimlerine haber verilmesi,

b. Söz konusu yabancılar hakkında kolluk birimlerince mevzuat çerçevesinde düzensiz göçmen olarak işlem tesis edilmesi,

c. Konunun tüm birimlerinize duyurulması ve iş ve işlemlerin titizlikle yürütülmesi,

Talimatlandırılmıştır.

Söz konusu Talimat'a ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94