No: 20

Tarih: 28/03/2022

Konu:

Aktif işgücü düzenlemelerinde bazı sektörler bakımından değişiklik yapıldı.


İş-Kur tarafından İl müdürlüklerine 07.03.2022 tarih ve E-93417974-203-00010973346 sayı ile aktif işgücü düzenlemeleri konulu bir talimat gönderilmiştir.

Söz konusu talimatta özetle aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

1. Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliği kapsamındaki düzenlemeler

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 19/02/2022 tarih ve 31755 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 43 üncü maddesinin sekizinci fıkrasında “İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmez. Bu kapsamda görevlendirilecek diğer personel ile İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar sözleşme yapılabilir.” şeklinde değişiklik yapılmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 4/1/ç. maddesinde eğitim personeli “Kurumda görevli yönetici, öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve benzeri personel” şeklinde tanımlanmıştır. Bu çerçevede söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği 19/02/2022 tarihinden itibaren, bu Kurumlarda söz konusu statüde olan kişilerin yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı düzenlenmesi mümkün değildir. Bununla birlikte, adı geçen Yönetmeliğin 4/1/c. maddesinde “Diğer personel: Kurumda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personel” olarak tanımlanan kişiler için Yönetmelik, Genelge ve il müdürlüklerine gönderilen talimatlar ile ortaya konulan kapsama uygun olarak mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı düzenlenebilecektir.

Bu hususa ilişkin olarak ayrıca 19/02/2022 tarihi ve sonrasında kurs ve program düzenlenmemesi gereken statülerde yer alan kişiler ile düzenlenen kurs ve programların da iptal edilerek bu kapsamda yapılan ödemelerin (katılımcı zaruri gideri ile sigorta prim giderleri) işverenden tahsil edilmesi gerekmektedir.

2. Çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ve toptan veya perakende ticaret yapan market ve süpermarketler hakkında düzenlemeler

08/12/2021 tarih ve 10286333 sayılı talimat gereği, çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ve toptan veya perakende ticaret yapan market ve süpermarketler ile kurs ve/veya program düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca işyeri faaliyet kodu farklı sektörlerde olmakla birlikte, belirtilen kapsamda faaliyette bulunan işyerleri ile de kurs ve/veya program düzenlenmemesi gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda kurs veya program düzenlenip düzenlenmeyeceği hususuna karar verilirken kullanılacak kontenjana esas alınacak çalışan sayısının belirlendiği işyerlerinin faaliyet alanına ve mesleğe bakılarak değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede ticareti yapılan ürün veya hizmete bakılmaksızın toptan veya perakende ticaret yapan işyerleri ile çağrı merkezi faaliyetinde bulunan işyerleri ile hiçbir şekilde kurs veya program düzenlenmeyecektir. Bunun yanı sıra kurs veya program düzenlenecek işyerinin faaliyet alanının toptan veya perakende ticaret veya çağrı merkezi faaliyeti dışında bir alan olması durumunda ise kurs veya program düzenlenecek mesleğe göre değerlendirme yapılarak karar verilecektir.

Bu çerçevede; satış temsilcisi, reyon görevlisi, kasiyer, perakende satış elemanı (tezgâhtar), perakende satış elemanı (gıda), market elemanı gibi toptan ve perakende ticaret sektörüne yönelik meslekler ile çağrı karşılama personeli, çağrı merkezi elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi (banka), çağrı merkezi takım lideri, çağrı merkezi yöneticisi gibi çağrı merkezi faaliyetlerine yönelik mesleklerde kurs veya program düzenlenemeyecektir.

Örnek: Malatya’da biri “gıda ürünlerinin imalatı” diğeri ise “gıda ürünlerinin ticareti” olan iki ayrı SGK işyeri bulunan işveren ile “gıda ürünlerinin ticareti” işi yapılan işyeri ile hiçbir şekilde kurs veya program düzenlenmeyecek olup “gıda ürünlerinin imalatı” işi yapılan işyeri ile bu işyerinden bildirilen çalışan sayısı esas alınarak toptan ve perakende ticaret sektörüne yönelik olmayan mesleklerde kurs veya program düzenlenebilecektir.

Örnek: İzmir’de “hastane hizmetleri” alanında faaliyette bulunan işyeri ile bu hastanenin çağrı merkezinde çalıştırılacak olan çağrı merkezi müşteri temsilcisi mesleği ile çağrı merkezi faaliyetlerine yönelik diğer mesleklerde kurs veya program düzenlenemeyecek; ancak bunlar dışında kalan mesleklerde program düzenlenebilecektir.

Bu minvalde alınan kurs veya program taleplerine ilişkin olarak hem ilgili işyerinin faaliyet alanına hem de kurs veya program düzenlenmek istenilen mesleğe göre değerlendirme yapılarak her iki şartın da sağlanması koşuluyla il müdürlükleri tarafından karar verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Talimat'a ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94