No: 15

Tarih: 28/02/2022

Konu:

Altı (6) puanlık bölgesel teşvik sona erdi.


1 Ocak 2013 tarihinden itibaren (6486 sayılı kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81.maddesinde yapılan düzenleme ile) kalkınmada öncelikli 51 ildeki özel sektör işyerlerinde istihdam edilen işçiler için, 5 puanlık sigorta primi hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puanlık prim desteği sağlanmakta idi. En 24.02.2021 tarih ve 31405 sayılı 2. No.lu mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 3579 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile söz konusu teşvik süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmış ve dolayısıyla uzatılan süre 01.01.2022 tarihi itibariye son ermiş bulunmaktadır.

Geçen yıllarda geç de olsa bu teşvike ilişkin uzatma kararlarının alındığı sarih olmakla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal katıldığı bir toplantıda; 2022 yılı için 6 Puanlık Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin uygulanmayacağını açıklamış, uzatmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da henüz yayınlanmamıştır.

Bu açıklamalar ışığında, söz konusu illerde bulunan ve bu teşvikten faydalanan işverenlerin 2022/01 dönemi muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde 6 puanlık destek dikkate almadan beyanname düzenlemeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94