No: 13

Tarih: 24/02/2022

Konu:

2022/Ocak Ayı cari SGK prim borcu ödeme süresi uzatıldı.


SGK internet sitesinde 24/02/2022 tarihinde “2022/Ocak Ayına İlişkin Cari Ay Prim Borçlarının Ödeme Süresi Hakkında Duyuru” başlıklı bir metin paylaşılmıştır.

Duyuru da özetle;

  • 2022/Ocak ayına ilişkin gerek Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin gerekse Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin yasal verilme süresinin son günü olan 26/2/2022 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi ve belge verme son günü ile oluşan tahakkukların yasal ödeme sürelerinin aynı günde birleşmesi nedeniyle,
  • Son ödeme tarihi 28/2/2022 olan 2022/Ocak ayına ilişkin cari ay prim borçlarının son ödeme tarihinin 3/3/2022 tarihi gün sonuna kadar uzatıldığı ve bu tarihe kadar yapılacak ödemelerin yasal süresi içinde yapılmış sayılacağı,
  • Borçları çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilen işverenlerin taksit son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı, ödemelerin ödeme planlarındaki tarihler baz alınarak yapılması gerektiği açıklanmıştır.

Söz konusu Duyuru'ya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94