No: 10

Tarih: 31/01/2022

Konu:

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde yapılacak düzenlemeye ilişkin Duyuru


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde Yapılacak Düzenlemeye İlişkin 28.01.2022 tarihinde bir duyuru yayımlanmıştır. Söz konusu Duyuru’da;

22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esasların 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlendiği,

Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi itibariyle (Ocak/2022 vergilendirme dönemi için) yeni düzenlemeler yapılacağı belirtilmiştir.

Beyannamede değişiklik yapılacak başlıklar:

  • Vergiye Tabi İşlemler,
  • Vergi Bildirimi,
  • SGK Bildirimleri,
  • Ekler
  • Yurtdışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Uygulamasına İlişkin Bildirim
  • 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim
  • Kültür Yatırım ve Girişimlerine İlişkin Bildirim
  • Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim
  • Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim

Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenerek işlem yapılması önemle tavsiye edilir.

Söz konusu Duyuru'ya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94