No: 7

Tarih: 24/01/2022

Konu:

Çalışanlardan talep edilecek PCR testlerine ilişkin Bakanlık görüşü


Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonunun (TİSK); çalışanlardan işverenin PCR testi talep edilmesi ile ilgili sorularına Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilen 19.01.2022 tarih ve 84939 sayılı cevabi yazılarında; 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine atıfta bulunularak,

  • 18.01.2022 tarihi itibariyle
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu kararıyla
  • Çalışanlardan (gerektiğinde) PCR testi talep edilebileceği
  • Bu durumdan kaynaklanan maliyetin çalışanlara yansıtılamayacağı
  • Ayrıca test sonuçlarının ise gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulabileceği

belirtilmiştir.

İlgili Yazı'ya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94