No: 5

Tarih: 13/01/2021

Konu:

Nakdi ücret, ilave istihdam ve istihdama dönüş teşvik ve destek tutarları %21,56 oranında arttırıldı.


Bilindiği üzere istihdamın korunması ve arttırılması kapsamında sigortalı ve işverenlere 2020 yılında getirilen düzenlemelerle 4447 sayılı yasanın geçici 24,27 ve 28. Maddeleri kapsamında nakdi ücret desteği, istihdama dönüş ve ilave istihdam teşvikleri sağlanmıştır.

Resmi Gazete’nin 13/01/2021 tarih ve 31363 sayılı baskısında yer alan 3423 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirtilen teşvik ve destek tutarları 2021/Ocak ayından geçerli olmak üzere %21.56 oranında arttırılmıştır. Bu kapsamda 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun’un;

  • Geçici 24. maddesinde yer alan pandemi ücretsiz izne bağlı nakdi ücret desteği tutarı günlük 39,24 TL’den 47,70 TL’ye,
  • b-Geçici 27/1 ve 28/1.maddelerde yer alan istihdama dönüş ve ilave istihdam teşvik tutarları günlük 44,15 TL’den 53,67 TL’ye(17256-27256 Kanun Nolu teşvik tutarı),
  • Geçici 27/2 ve 28/2.maddelerde yer alan “Bu madde kapsamında işe başlatılıp 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan sigortalılara” ödenen günlük 39,24 TL tutar 47,70 TL ‘ye (7256 kapsamında ödenen NÜD).
  • d-Geçici 27/3 madde de yer alan istihdama dönüş kapsamında işe başlatılmayan işçilere ödenen geçici işgücü destek tutarı ise günlük 34,34 TL’den 41,74 TL’ye yükseltilmiştir.

İlgili Karar'a ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94