No: 1

Tarih: 04/01/2021

Konu:

Türkiye- İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı.


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Hükümeti arasında 01 Mayıs 1969 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik sözleşmesi 1 Ocak 1972 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulama esaslarına ilişkin SGK tarafından 29/12/2020 tarih ve 2020/53 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Özet olarak uygulama alanı;

  • Türkiye bakımından Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamındakiler için malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık ve analık sigortaları ile
  • İKMH sigortasını, (b) ve (c) kapsamındakiler için ise malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarını kapsamaktadır. Ayrıca, genel sağlık sigortası uygulamaları Sözleşme kapsamında yer almamaktadır.
  • Bir Akit Tarafta geçen çalışmalar esas alındığında yaşlılık ve ölüm yardımlarına hak kazananların diğer Akit Tarafta geçen çalışmaları dikkate alınmaksızın aylık bağlanabilecektir.
  • Malullük sigortasından aylıklar ise diğer Akit Tarafta geçen süreler de dikkate alınmak suretiyle Sözleşmenin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden tek taraflı olarak bağlanacaktır.
  • İsviçre'de bulunanlar dilerlerse Kanunun ilgili hükümlerine göre isteğe bağlı sigorta hükümlerinden faydalanacak olup, Türkiye'de bulunanların da İsviçre’de isteğe bağlı sigortadan faydalanma hakları bulunmaktadır.
  • Sözleşmenin uygulanmasında kullanılmak üzere 12 (oniki) adet formüler ihdas edilmiştir. Formülerlerin rumuzu “CH/TR" dir. Söz konusu formülerlerden Kurum(SGK) kullanılan 6 (altı) tanesi Kurum intranet sayfasında “Kurumsal/ Dokümanlar/ Yurtdışı/ Formülerler” bölümünde yayımlanmıştır.
  • Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalılardan, işvereni tarafından bir işin icrası için İsviçre’ye 24 ayı aşmamak üzere gönderilenler aynı işverenin ücretli çalışanı sıfatını korudukları sürece Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir.

İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız... 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94