No: 100

Tarih: 27/10/2020

Konu:

Kısa çalışma, fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin uygulaması tüm sektörler için 2 ay daha uzatıldı.


A) Kısa çalışma uygulaması tüm sektörler için 2 ay daha uzatıldı.

27 Ekim 2020 Tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile uygulanan kısa çalışma süresi (31.12.2020 tarihine kadar olmak üzere) 2 ay daha uzatılmıştır.

Özet:

Yeni Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesi ile 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1(bir) ay uzatılmış idi.

Daha sonra 30/07/2020 tarih ve 280 sayılı Karar ile kısa çalışma süresi 2706 sayılı kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 1 ay daha uzatılmıştı.

Ardından 31/08/2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(CK) ile 2706 sayılı Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 280 sayılı karar ile uzatılan 1 aylık süreden sonra başlamak üzere herhangi bir sektör ayrımı olmadan iki (2) ay daha uzatılmış idi.

Bu defa 27.10.2020 tarih ve 3134 sayılı CK ile 2915 sayılı karar ile uzatılan süreden başlamak üzere sektörel ayrım olmadan (31.12.2020 tarihinde sona ermek üzere) iki ay daha uzatılmıştır.

B) Fesih yasağı ve pandemi ücretsiz izin uygulaması 17.01.2021 tarihine uzatıldı. 

27 Ekim 2020 Tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(CK) ile fesih yasağı ve pandemi ücretsiz uygulaması 17.11.2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay daha uzatılmıştır.

Özet: Fesih yasağı ilk olarak 7244 sayılı Yasa ile getirilmiş ve 3 ay süre ile (17.04.2020-17.07.2020 tarihleri arasında) uygulanmıştır. Bundan sonra

 • 30/06/2020 tarih ve 31171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 1 ay,
 • 30/07/2020 tarih ve 281 sayılı Karar ile hem fesih yasağı hem de paralel şekilde işverene tanınan ücretsiz izne çıkarma yetkisi (nakdi ücret destekli) 17/09/2020 tarihinde sona erecek şekilde 1 ay daha,
 • 04 Eylül 2020 Tarihli ve 31234 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2930 sayılı Karar ile iki ay daha uzatılarak 17.11.2020 olarak belirlenmiş idi.
 • Bu defa 27 Ekim 2020 Tarihli ve 31287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı(CK) ile fesih yasağı ve pandemi ücretsiz uygulaması 17.11.2020 tarihinden itibaren yeniden 2 (iki) ay daha uzatılmıştır.

C. Hatırlatma:

Fesih Yasağı kapsamında olmayan haller;

 • 4857/25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler,
 • Belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
 • İşyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi,
 • İlgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri yasak kapsamı dışındadır.

Yine,

 • İşçinin her türlü istifa etmesi, emeklilik başvurusu, yaş haricinde diğer koşulları doldurması suretiyle kıdem tazminatı talebiyle işten ayrılmak istemesi yasak kapsamı dışındadır.

Fesih Yasağı kapsamında olan hallere örnek;

 • Belirli süreli sözleşmelerin süresinden önce işveren tarafından feshi,
 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işverence haklı sebep bildirilmeden feshi,
 • Toplu işçi çıkarılması,
 • İşveren tarafından sağlık nedenleriyle fesih,
 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 • İşveren tarafından deneme süresi içinde işçi akdinin feshi
 • İkale Yasak kapsamına örnek hallerdendir. 

''Kısa çalışma ödeneği süre uzatımı'' kararına ulaşmak için tıklayınız...

''4857 sayılı İş Kanununun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin uzatılması hakkında'' karara ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94