No: 96

Tarih: 19/10/2020

Konu:

“SGK, 26- Devamsızlık Nedeni ile Fesih” kodunu tekrar "26- Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih” olarak değiştirmiştir.


SGK,

19/06/2020 tarihli E. 726869 sayı ile yayınlanan 2020/21 sayılı Genelge ile;

  • İşten ayrılış nedenleri tablosundaki mevcut 26- Disiplin kurulu kararı ile fesih- kodunu, 26- Devamsızlık nedeni ile fesih” olarak değiştirmiş idi. Bu tarihten itibaren 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-g maddesi kapsamında iş akdi sonlandırılan sigortalılar için işten ayrılış kodu “26” olarak uygulanmıştır.

Bu defa SGK,

  • 07/10/2020 tarih ve 11955333 sayı ile yayımlanan 2020/41 sayılı Genelge ile işten ayrılış nedenleri tablosundaki “26- Devamsızlık nedeni ile fesih” kodunu tekrar "26- Disiplin kurulu kararı ile fesih” kodu olarak değiştirmiştir. Bu anlamda 2020/21 sayılı Genelge ile yapılan kod değişikliği 2020/41 sayılı Genelge ile tekrar değiştirilmiştir (son düzenlemede “iptal” ifadesi yerine “değişiklik” ifadesi kullanıldığından 19.06.2020-06.10.2020 arasındaki 2020/21 sayılı Genelge’nin uygulanacağı değerlendirilmektedir).

Yapılan son değişiklik çerçevesinde 2020/41 sayılı Genelge’nin yayımlandığı 07/10/2020 tarihinden sonra devamsızlık nedeniyle yapılan çıkışlarda işten ayrılış kodu olarak “29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra devamsızlık gerekçesi ile işten ayrılışlarda Kod -29 yerine -26 kodunun kullanılmaya devam edilmesi halinde, özellikle fesih yasağı halen devam ettiği için işverenlerin fesih başına aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası almaları ve kısa çalışma ödeneği devam eden işyerlerinde de ayrıca fesih tarihinden itibaren kısa çalışma ödeneklerinin iptali riski oluşabilecektir. Bu nedenle;

07/10/2020 tarihinden sonra devamsızlık nedeniyle 26 kodunu kullanan işverenlerin bağlı oldukları SGM’ye dilekçe vererek işten ayrılış kodunun “29 İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” olarak değiştirilmesini talep etmeleri uygun olacaktır.

İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız... 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94