No: 94

Tarih: 12/10/2020

Konu:

Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Sosyal Güvenlik Sözleşmesi yürürlüğe girdi.


Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 23/02/2017 tarihinde imzalanan yeni Sosyal Güvenlik Anlaşması ile bu anlaşmanın uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma 01 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin uygulama esaslarına ilişkin SGK tarafından 30/09/2020 tarih ve 2020/40 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Özet olarak;

  • Anlaşmanın kişisel kapsamında Türkiye bakımından, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yer almaktadır.
  • Uygulanacak mevzuat Anlaşmanın 2 nci maddesinde belirlenmiş olup Türkiye bakımından, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında olanlar için malullük, yaşlılık, ölüm, analık, hastalık, iş kazası ve meslek hastalıkları, işsizlik sigortası ile genel sağlık sigortasını, Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında olanlar için malullük, yaşlılık, ölüm, analık, iş kazası ve meslek hastalıkları ile genel sağlık sigortasını, Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında olanlar için malullük, yaşlılık, ölüm ile genel sağlık sigortasını kapsamaktadır.
  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları Anlaşma kapsamında olup Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olanlar için uygulanan Anlaşma hükümleri bunlar hakkında da uygulanacaktır. Bu kişiler hakkında K.K.T.C. yetkili kurumları ile yapılacak yazışmalara Kurum aracılık yapacaktır. Ancak talep formülerlerinin düzenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili sandık tarafından gerçekleştirilecektir.
  • Anlaşmanın uygulanmasında kullanılmak üzere, 21 adet Türkçe formüler ihdas edilmiştir. Kurumca(SGK) düzenlenecek formülerlerin rumuzunda "TR/KKTC", K.K.T.C. yetkili kurumunca düzenlenecek olan formülerlerin rumuzunda ise “KKTC/TR" ibaresi yer alacaktır.
  • Anılan formülerler, Kurum intranet sayfasında Kurumsal/Dokümanlar/Yurtdışı/Formülerler” bölümünde yer almaktadır. Formüler, bu Genelgede yer alan açıklamalar doğrultusunda, bilgilerin doğruluğu kontrol edildikten sonra elektronik ortamda doldurularak onaylanacaktır. K.K.T.C. yetkili kurumu tarafından bilgisayar ortamında düzenlenen formülerlerde ıslak mühür aranmayacaktır.

İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94