No: 91

Tarih: 10/09/2020

Konu:

Türkiye- Kanada Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı.


Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Hükümeti arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması 19 Haziran 1998 tarihinde imzalanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin İdari Düzenleme ise, anılan İdari Düzenlemenin 8 inci maddesi gereği Anlaşma ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmenin uygulama esaslarına ilişkin SGK tarafından 08/09/2020 tarih ve 2020/38 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Özet olarak;

  • Anlaşmanın kişisel kapsamında Türkiye bakımından, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yer almaktadır.
  • Uygulanacak mevzuat Anlaşmanın 2 nci maddesinde belirlenmiş olup, Türkiye bakımından Kanunun 4/1-(a) ve 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalılar için malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları,
  • 4/1-(c) kapsamındaki sigortalılar için ise malullük, yaşlılık, ölüm, sigortalarını kapsamaktadır.
  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları Sözleşme kapsamında olup Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında olanlar için uygulanan Sözleşme hükümleri bunlar hakkında da uygulanacaktır. Bu kişiler hakkında Kanada yetkili kurumları ile yapılacak yazışmalara Kurum aracılık yapacaktır. Ancak talep formülerlerinin düzenlenerek SGK’ya intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili sandık tarafından gerçekleştirilecektir.

İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94