No: 78

Tarih: 29/07/2020

Konu:

Türkiye- Kebek Hükümeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin yeni SGK Genelgesi yayımlandı.


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti arasında 21 Kasım 2000 tarihinde Kebek'te imzalanan Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakat 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulama esaslarına ilişkin SGK tarafından 27/07/2020 tarih ve 2020/28 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Özet olarak;

  • Mutabakatın 2 nci maddesi gereğince, mevzuatın uygulama alanı Türkiye bakımından malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarını kapsamaktadır.
  • Mutabakatın 2 nci maddesi gereği, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendi kapsamında sigortalı olanlar ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları Mutabakat kapsamında yer almaktadır.
  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları Mutabakat kapsamında olup, Mutabakat hükümleri bu kapsamda çalışanlar ve/veya sandıktan emekli aylığı alanlar hakkında da uygulanacaktır. Bu kapsamda çalışanlar ve aylık sahipleri hakkında Kebek İrtibat Kurumları ile yapılacak işlemlere SGK aracılık yapacaktır. Ancak taleplerin alınarak SGK’ya intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler ilgili sandık tarafından gerçekleştirilecektir.
     

İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız... 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94