No: 61

Tarih: 22/06/2020

Konu:

İşveren işlemlerine yönelik 2020/20 sayılı SGK Genelgesi yayımlandı.


Özet: İşveren işlemlerine ilişkin olarak farklı tarihlerde yayımlanan pek çok genelge birleştirilerek toplam 227 sayfadan oluşan, 18/06/2020 tarih ve 2020/20 sayılı SGK Genelgesi olarak yayımlanmıştır.

Mezkür Genelge 8 kısımda oluşmakta olup;

Birinci kısımda: İşyeri, İşveren, İşveren Vekili, Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren ve Alt İşveren Kavramları ile 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendi Kapsamında Sigortalı Çalıştıran İşyerlerinin Tescil İşlemleri,

İkinci kısımda: Sigorta Primine Esas Kazançlar ile Sigorta Primine Tabi Olmayacak Kazançlar,

Üçüncü kısımda: Aylık Prim Hizmet Belgelerinin/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine Dair Usul ve Esaslar,

Dördüncü kısımda: 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Primlerin Ödenmesine İlişkin İşlemler,

Beşinci kısımda: Afet ve Diğer Mücbir Sebep Hallerinde Belgelerin ve Beyannamelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesine İlişkin İş ve İşlemler,

Altıncı kısımda: Primler ve İdari Para Cezalarının Terkin ve Zamanaşımı,

Yedinci kısımda: 5510 Sayılı Kanun’un Ek-9 Uncu Maddesi Kapsamında Ev Hizmetlerinde Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişilere Ait Tescil, Prim Tahakkuk ve Tahsilat İşlemleri,

Sekizinci kısımda: Diğer Hususlar içermektedir.

İlgili Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94