No: 60

Tarih: 19/06/2020

Konu:

‘’Türkiye-Belçika’’ yeni Sosyal Güvenlik Anlaşmasının uygulama esaslarına ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı.


Özet: Türkiye-Belçika arasında var olan Sosyal Güvenlik Anlaşması ile İdari Anlaşma tadil edilmiş olup, yeni anlaşmanın uygulama usul ve esasları 17/06/2020 tarih ve 2020/19 sayılı SGK Genelgesi ile açıklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında ilk olarak 1/5/1968 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının tadiline yönelik görüşmeler neticesinde imzalanan 11/04/2014 tarihli anlaşma 01/09/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tadil edilen yeni anlaşmanın uygulama esasları SGK’nın 17/06/2020 tarih ve 2020/19 sayılı Genelgesi ile açıklanmıştır.

Anlaşma;

► 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (SSK-Bağ-Kur) ile bu kapsamda gelir/aylık alanlar için malullük, yaşlılık, ölüm sigortası, kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortasını,

► 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları da (banka vb.) anlaşma kapsamında yer almaktadır. Bu kapsamda çalışanlar ve/veya sandıklardan emekli aylığı alanlar için malullük, yaşlılık, ölüm sigortası ve kısa vadeli sigorta kollarını içeren Anlaşma hükümleri uygulanacaktır. Bu kişiler hakkında Belçika yetkili kurumları ile yapılacak yazışmalara SGK aracılık yapacaktır. Ancak talep formülerlerinin düzenlenerek SGK’ya intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili sandık tarafından gerçekleştirilecektir.

► 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile gelir/aylık alanlar için malullük, yaşlılık, ölüm sigortası ve genel sağlık sigortasını kapsamaktadır.


İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94