No: 59

Tarih: 18/06/2020

Konu:

‘’Türkiye-Moldova’’ Sosyal Güvenlik Anlaşmasına ilişkin SGK Genelgesi yayımlandı.


Özet: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmalarının usul ve esasları 16/06/2020 tarih ve 2020/18 sayılı SGK Genelgesi ile açıklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması ile Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma, 05/05/2017 tarihinde imzalanmış ve 01/06/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme ve idari anlaşmanın uygulama esasları ise 16/06/2020 tarih ve 2020/18 sayılı SGK Genelgesi ayrıntılı şekilde izah edilmiştir.

Sözleşme;

► 4/l-(a)bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu kapsamda gelir/aylık alanları malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası ve meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortaları bakımından kapsamaktadır.

► 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci maddesinde belirtilen emekli sandıkları, anlaşma kapsamında olup anlaşma hükümleri bu kapsamda çalışanlar ve/veya sandıktan emekli aylığı alanlar hakkında da uygulanacaktır. Bu kapsamda çalışanlar ve aylık sahipleri hakkında Moldova yetkili kurumlan ile yapılacak yazışmalara SGK aracılık yapacaktır. Ancak talep formüllerinin düzenlenerek Kuruma intikal ettirilmesi ile ilgili işlemler, ilgili sandık tarafından gerçekleştirilecektir.

► Kanunun 4/1-(b) bendine tabi bağımsız çalışanları; malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulaması bakımından kapsamaktadır.

► 4/1-(c) bendine tabi devlet memurlarını ise malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları bakımından kapsamaktadır.

► Anlaşma genel sağlık sigortası kapsamında yer alan yardımları kapsamamaktadır.


İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94