No: 56

Tarih: 08/06/2020

Konu:

“Türkiye-Bosna Hersek’’ Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygulama esasları belli oldu.


Özet: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının usul ve esasları 05/06/2020 tarih ve 2020/17 sayılı SGK Genelgesi ile açıklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek arasında 27 Mayıs 2003 tarihinde Ankara’da imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 28/04/2004 tarihli ve 25446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Eylül 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin İdari Anlaşma ise, anılan İdari Anlaşmanın 25 inci maddesi gereği Sözleşme ile aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmanın uygulama esasları ise 05/06/2020 tarih ve 2020/17 sayılı SGK Genelgesi ayrıntılı şekilde izah edilmiştir.

Sözleşme; Genel Hükümler, Uygulanacak Mevzuat, Özel Hükümler, Çeşitli Hükümler ile Geçici ve Son Hükümler olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır.

Sözleşme;

a) Malullük, yaşlılık, ölüm, hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı ile işsizlik sigortalarının uygulanmasında;

  • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar ile
  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesinde belirtilen emekli sandıkları dahil olmak üzere bu kapsamda gelir/aylık alanlar ve bunların aile bireylerini kapsamaktadır.

b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ise;

  • Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamaları açısından sözleşme kapsamına alınmış bulunmaktadır.

İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...
 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94