No: 31

Tarih: 07/04/2020

Konu:

SGK eksik gün nedenlerine 27 kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler eklenmiştir.


SGK tarafından yapılan duyuru ile;

Sigortalıların kısa çalışma yaptığı dönemde,

1- Sadece kısa çalışma nedeniyle eksik gün bildirilecekse "18-Kısa Çalışma Ödeneği"

2- Kısa çalışma ile birlikte başka bir nedenle ayrıca eksik gün varsa, "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer",

3-Yabancı uyruklu sigortalılar için de “18-Kısa çalışma ödeneği” ile “27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler” eksik gün nedenlerinin seçilebilmesine olanak sağlanmıştır.

SGK eksik gün nedenleri

01 İstirahat

03 Disiplin cezası

04 Gözaltına alınma

05 Tutukluluk

06 Kısmi istihdam

07 Puantaj kayıtları

08 Grev

09 Lokavt

10 Genel hayatı etkileyen olaylar

11 Doğal afet

12 Birden fazla

13 Diğer Nedenler

15 Devamsızlık

16 Fesih tarihinde çalışmamış

17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18 Kısa çalışma ödeneği

19 Ücretsiz Doğum İzni

20 Ücretsiz Yol İzni

21 Diğer Ücretsiz İzin

22 5434 SK ek 76, GM 192

23 Yarım Çalışma Ödeneği

24 Yarım Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler

25 Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama

26 Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı

27-Kısa çalışma ödeneği ve diğer.

 

İlgili duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94