No: 24

Tarih: 27/03/2020

Konu:

Kısa çalışma ödeneği başvuru formlarında değişiklik yapıldı.


Kısa çalışma ödeneği kapsamında İş-Kur tarafından talep edilen belgelerde değişiklikler yapılmıştır. Başvurularınızda 27/03/2020 tarihinden itibaren bu yeni formların kullanılmasını dikkatinize sunarız. Genel olarak talep edilen evraklarda azaltmaya gidilerek daha hızlı bir başvuru ve değerlendirme süreci amaçlanmış olmaktadır.

Başvuru ek listesi:

1) Kısa çalışma kararı-şirket

2) Kısa çalışma talep formuna ulaşmak için tıklayınız...

3) Kısa çalışma uygulanacak işçi listesine ulaşmak için tıklayınız...

4) Kısa Çalışmanın Uygunluk Tespitine İlişkin Belgeler

4.1.Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen / tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile

4.2.Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler

5) Kısa çalışma başvurularında kullanılacak elektronik posta adreslerine ulaşmak için tıklayınız...


Sirkülerimizin ingilizcesine ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Kıdemli Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94