No: 42

Tarih: 18/11/2019

Konu:4447 sayılı Kanun’un geçici 19'uncu maddesinde yapılan hatalı tanımlamalar hakkında SGK Genel Yazısı yayımlandı

Özet: Bir işyerinde çalışan işçiler adına 17103 /27103 kanun numaralı teşvik kapsamında tanımlama yapıldıktan sonra, destek süresi (12 ay-18 ay) bitmeden bu işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlayanların kalan süre kadar bu teşvikten yararlanmaları gerekirken yeniden tam sürelerle yararlandırıldıkları tespit edilenler, haksız yararlanılan tutarları tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde SGK’ya gecikme zammı ve gecikme faizi olmadan ödeyebileceklerdir.

Bilindiği üzere;

4447 sayılı Kanunun geçici 19'uncu maddesinin ikinci fıkrasında "bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020/Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay olarak uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır.

2018/22 sayılı Genelgenin "4-Destekten yararlanma süresi" başlıklı bölümünde ise; sigortalının destek kapsamında işe başladığı işyerinden 12 ay/18 ay destek süresi dolmadan işten ayrılıp aynı işyerinde veya aynı işverene ait farklı bir işyerinde veyahut farklı bir işverene ait işyerinde yeniden işe başlaması durumunda, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, 4447 sayılı Kanunun geçici 19'uncu maddesinde aranılan şartların sağlanması kaydıyla, sonradan işe girdiği işyeri işverenlerince bu sigortalıdan dolayı kalan süre kadar destekten yararlanılabilmesinin mümkün bulunduğu açıklanmıştır.

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı tarafından 08/11/2019 tarih ve E17331001 sayı ile yayımlanan 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesi Hatalı Tanımlamalar yazısına göre özetle; 

SGK tarafından sistem üzerinde yapılan incelemeler neticesinde; çalışanlardan daha önce;

 - 17103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 27103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde,

 - 27103 kanun numaralı teşvik tanımlaması yapılan işyerinden destek süresi bitmeden ayrılarak 17103 teşviki kapsamında başka bir işyerine girdiklerinde, ikinci işe girdikleri işyeri işvereni tarafından yapılan tanımlama sırasında sigortalı için ilk tanımlama yapılan işyerinden kalan teşvik süresi yerine  tam faydalanma sürelerinin (12 ay ya da 18 aylık sürelerin) verildiği, dolayısıyla prim teşvikinden ya da prim teşviki ile birlikte ücret desteğinden yersiz yararlanıldığı tespit edilmiştir. Belirtilen hatalı uygulamalara SGK’nın sistemi de izin verdiğinden; bu şekilde haksız teşviklerden yararlandığı tespit edilen işverenlerin listeleri SGK’nın ilgili müdürlüklerine gönderilmiştir. Hatalı teşvik listelerindeki hatalı dönemler 05510 kanun numaralı teşvike ya da işverence talep edilen farklı kanun numaralı teşvike dönüştürülecektir. Bu şekilde tespit edilen haksız teşvik tutarları ile ilgili tahakkuk edece borcun gecikme cezası ve gecikme zammı olmaksızın ödenebilmesi için;

İlgili SGK ünitesi tarafından ilgili işverene 5 iş günü içerisinde tebliğ edilmesi ve işverenlerce de 5 iş günü içinde SGK’ya ödenmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde fark tutarların ödenmemesi halinde bu defa 2019/10.döneme ait teşvikli bildirgenin verilmesi sırasında işveren borçlu gözükebilecek ayrıca hesaplanan tutarlara gecikme cezası ve gecikme zammı ilave edilebilecektir.

İlgili Genel Yazı'ya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94