No: 41

Tarih: 18/11/2019

Konu:Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimlerine ilişkin uygulama değişikliği

Özet: 18/3/2019 tarihli SGK Genel Yazısı ile sınırlandırılmış olan yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenlerine ilişkin uygulamada değişikliğe gidilmiş ve aşağıda yer verilen bazı durumlara ilişkin olmak üzere yabancı uyruklu sigortalılar için belirlenen ilave eksik gün nedenlerinin de seçilebilmesi mümkün hale gelmiştir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 18.03.2019 tarihinde yayımlanan Genel Yazı ile yabancı uyruklu sigortalılar için seçilebilecek eksik gün nedenleri aşağıda yer verilen kodlar ile sınırlandırılmıştı.

  • 1-İstirahat,
  • 4-Gözaltına Alınma,
  • 5-Tutukluluk,
  • 8-Grev,
  • 9-Lokavt,
  • 10-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar,
  • 11-Doğal Afet.

Söz konusu Genel Yazı doğrultusunda SGK e-Bildirge altyapısında da gerekli güncellemeler yapılmış ve yabancı uyruklu sigortalılar için yukarıda belirtilen eksik gün nedenleri dışındaki kodların seçimi kısıtlanmıştı.

Ancak, SGK tarafından yayımlanan 12.11.2019 tarihli Genel Yazı ile gerek sigortalının birden fazla belge yada kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallerde (5746 AR-GE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) gerekse de yabancı uyruklu öğrencilerin bildirimlerinde birtakım sorunların ortaya çıktığına değinilmiştir. Bu doğrultuda SGK tarafından aşağıda yer verilen durumlar için eksik gün kontrolü uygulamasında değişikliğe gidilmiştir.

1. Üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan ya da okullarında staja tabi tutulan yabancı uyruklu öğrenciler için 7, 22, 42, 43, 49 ve 50 nolu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

2. Malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenmeksizin sadece genel sağlık sigortası primi yada kısa vadeli sigorta kolları primi ödenen yabancı uyruklu sigortalılar için 19 ve 46 nolu belge türleri ile sınırlı olmak üzere söz konusu eksik gün kontrolü kaldırılmıştır.

3. Aynı sigortalının birden fazla belge yada kanun türünden bildirilmesinin gerektiği hallere (5746 ARGE teşviki, yeraltında ve yer üstünde çalışan sigortalılar, sağlık hizmet sunucularında fiili hizmete tabi çalışan sigortalılar vs.) ilişkin olmak üzere eksik gün nedenlerine “25-Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama” adında bir eksik gün nedeni ilave edilmiştir. Bu kapsamda bildirimi yapılacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sigortalılar ile yabancı uyruklu sigortalılar için bu eksik gün nedeninin seçilmesi gerekecektir.

4. Çalışmakta iken işyeri ile ilişiği kesilmeksizin geçici olarak yurtdışına giden yabancı uyruklu sigortalıların eksik günleri ile ilgili olarak “21-Diğer Ücretsiz İzin” kodunun seçilebilmesi yönünde e-Bildirge altyapısına gerekli kontroller ilave edilmiştir.

SGK’ nın Yabancı uyruklu sigortalıların eksik gün bildirimleri konulu 12.11.2019 tarihli Genel Yazısına ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94