No: 40

Tarih: 15/10/2019

Konu:5510/91-1 inci fıkraya göre yapılacak erteleme işlemleri ile tahakkuk ve tahsilat sürelerine ilişkin e- posta gönderilmesine yönelik program çalışmaları

Özet: Aylık prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin SGK’ya son verilme tarihleri ile tahakkuk eden primlerin son ödeme tarihleri e-posta ile  işverenlere bildirilebilecektir. 

SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 08/10/2019 tarih ve 99779835-202.99-E.15121183 sayı ile yayımlanan Genel Yazı ile 5510/91-1 inci fıkraya göre yapılacak erteleme işlemleri ile tahakkuk ve tahsilat sürelerine ilişkin e- posta gönderilmesine yönelik değişiklikler hakkında bilgi verilmiştir.

Özet olarak;

1. İşverenlere tahakkuk ve tahsilat sürelerine ilişkin bilgilendirme maili gönderilmesi

SGK tarafından uygulamaya başlanılan “İŞVEREN E-POSTA BİLDİRİMİ” menüsü ile aktif olan işyerleri için “Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme süresinin sona ereceği tarihler ile işyerinde çalıştırılan sigortalılara ilişkin tahakkuk eden prim borçlarının son ödeme tarihleri işverenlerin işyeri tescil sisteminde kayıtlı e-Posta adreslerine gönderilebilecektir.

İşverenler için oldukça faydalı olan bu bildirimlerin alınması için işyeri tescil ekranlarında gerekli güncelleme işlemlerinin yapılması (e-posta adresi olmayanlar) gerekmektedir. Bu sayede, işverenlerin gereksiz ceza almamaları ve sistem tarafından ikaz edilmeleri amaçlanmıştır.

2. 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak erteleme işlemleri

Afet ve diğer mücbir sebep hâllerinde belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi işlemleri daha önce ünitelerden yapılan taleple bizzat SGK Başkanlığı tarafından yapılmakta iken, sistemde yapılan iyileştirmeler ile artık “İşveren INTRA” sistemi aracılığıyla tüm ünitelerden doğrudan "Borç Erteleme İşlemleri" ekranı vasıtasıyla yapılabilecektir.

İlgili Genel Yazı'ya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94