No: 36

Tarih: 06/09/2019

Konu:7143 sayılı kanun kapsamında yapılandırması bozulan işverenlere yeni imkân sağlandı.

Özet: 7143 sayılı Kanun kapsamında SGK’ ya olan borçlarını yapılandıran ancak değişik nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksatan veya yapılandırmaları bozulan işverenlere, istekleri halinde yapılandırmalarının devamı için yeni bir imkân sağlanmasına ilişkin 04/09/2019 tarih ve 51592363-010.07.01-E.12737458 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

SGK’ya olan borçlarını 7143 sayılı kanun kapsamında yapılandıran ancak  değişik nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksatan veya yapılandırmaları bir şekilde bozulan işverenlere yeni bir imkân sağlanmış bulunmaktadır.

Bu işverenler;

Yapılandırmalarının devamı için talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup ederek bozulan yapılandırmalarını ihya edebileceklerdir.

Ancak cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde; bu aylarda yararlanılan teşvikler ile cari ay primlerinin aktarma yapıldığı yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için asgari ücret destekleri de iptal edilecektir.

Açıklanan genel yazı dikkate alındığında; 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırmaları bozulan işverenlerin, cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması durumunda kaybedilecek teşvik ve asgari ücret destek tutarları ile yapılandırmanın devamından sağlayacakları faydayı gözeterek karar vermeleri gerekmektedir.

İlgili Genel Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94