No: 35

Tarih: 27/08/2019

Konu:Yurt dışı borçlanma işlemleri hakkında 2019/16 Sayılı Genelge Yayımlandı.

Özet: Yurt dışı borçlanma işlemlerinde yapılan önemli değişikliklerin uygulamasına ilişkin usul ve işlemleri içeren 2019/16 sayılı SGK Genelge’si yayınlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3, 4, 5 ve 9 uncu maddelerinde değişiklik yapılmış, geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve Kanuna geçici 9 uncu madde eklenmiştir. Bu konuya ilişkin 32 nolu sirkülerimiz daha önce yayımlanmıştır.

3201 sayılı Kanunda gerçekleştirilen ve 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan düzenlemeler ile ilgili işlemlerin detayları ise 15/08/2019 tarih ve 2019/16 sayılı SGK Genelgesi ile açıklanmıştır. İş bu Genelge ile “Borçlanma Tutarının Hesaplanması, Sigortalılık Statüsünün Tespiti, Başvurulacak Kuruluş ve Birimler, Borçlanılmış Sürelerin İlgili Aylara Mal Edilmesi ve Prime Esas Kazançların Tespiti, Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Kısmi Aylık Alanların Borçlanma Başvurusu, Yurt Dışı Borçlanmasına Esas Belgeler örneklerle açıklanmıştır.

İlgili Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94