No: 33

Tarih: 29/07/2019

Konu:“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” uygulaması 1 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

Özet: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması, 27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Sıra Numaralı Tebliğ ile 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.

Bilindiği üzere, işverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname olarak düzenlenip verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmiş ve uygulamaya Kırşehir ilinde faaliyet gösteren işverenler için 1 Haziran 2017 tarihinde,  Amasya, Bartın ve Çankırı illerinde faaliyet gösteren işverenler için ise 1 Ocak 2018 tarihinde başlanmıştı.

İlgili Tebliğ uyarınca yukarıda sayılan iller dışında kalan iller için 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlanacak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması, 27 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Sıra Numaralı Tebliğ ile 1 Ocak 2020 tarihine ertelenmiştir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Direktör
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94