No: 13

Tarih: 01/04/2019

Konu:Askerlik ve doğum borçlanması taleplerinin e-devlet altyapısı üzerinden gerçekleştirilmesi

Bilindiği üzere, askerlik ve doğum borçlanması başvuruları e-devlet altyapısı üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 18.03.2019 tarihli Genel Yazı’da sigortalılar tarafından e-devlet altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek askerlik ve doğum borçlanması başvurularının işleme alınması ile ilgili uygulama ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Buna göre;

Borçlanma başvurusu neticesinde hesaplanacak borç tutarı, sigortalıların veya hak sahiplerinin e-devlet üzerinden talepte bulundukları tarihte geçerli olan prime esas kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere tercihte bulunan günlük kazancın 32'si oranında hesaplanacaktır. Borçlanma müracaatlarını 25.09.2018 ila 22.01.2019 tarihleri arasında yapanların borç tutarları ise ilgili dönemde e-devlet altyapısı üzerinden kazanç beyanında bulunamamış olmaları sebebiyle müracaat tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanıp tebliğ edilecektir. Tebligat adresi olarak ise başvuru sahibinin MERNİS adresi kullanılacaktır. MERNİS kayıtlarında adres bilgisi yer almayan kişilerin ise borçlanma talepleri, sigortalı dosyasında muhafaza edilecektir. İlgilerce bu taleplere ilişkin yapılacak ikinci müracaatlarda borçlanmaya esas günlük kazanç değişmemiş ise e-devlet üzerinden alınan ilk talep üzerinden borç tahakkuku oluşturulacaktır. Müracaat tarihinde borçlanmaya esas günlük kazanç değişmiş ise e-devlet üzerinden alınan ilk talep geçersiz sayılacaktır.

Örnek 1: Sigortalı (A), 25.01.2019 tarihinde e-devlet üzerinden 31.07.2007 ila 31.01.2008 tarihleri arasındaki askerlik süresini asgari günlük kazanç üzerinden borçlanma talebinde bulunmuştur. Yapılan incelemede, sigortalının MERNİS kayıtlarında adres bilgisi bulunmadığından herhangi bir işlem yapılmayarak borçlanma talebi dosyasına kaldırılmıştır. Daha sonra sigortalı tarafından 11.03.2019 tarihli dilekçeyle, 25.01.2019 tarihli askerlik borçlanması talebinin sonuçlandırılmasını talep etmiştir. Bu durumda, sigortalının ilk talebi olan 25.01.2019 ile ikinci kez talepte bulunduğu 11.03.2019 tarihi arasında borçlanma esas günlük kazançta bir değişiklik bulunmadığından 25.01.2019 tarihli talebi üzerinden borçlanma işlemi sonuçlandırılacaktır.

Örnek 2: Sigortalı (B), 25.09.2018 tarihinde e-devlet üzerinden 06.11.2013 doğumlu çocuğu için doğum borçlanması talebinde bulunmuştur. Yapılan incelemede, sigortalının MERNİS kayıtlarında adres bilgisi bulunmadığından herhangi bir işlem yapılmayarak borçlanma talebi dosyasına kaldırılmıştır. Daha sonra sigortalı tarafından 05.02.2019 tarihli dilekçeyle, 25.09.2018 tarihli doğum borçlanması talebinin sonuçlandırılmasını talep etmiştir. Bu durumda, sigortalının ilk talebi olan 25.09.2018 ile ikinci kez talepte bulunduğu 05.02.2019 tarihi arasında borçlanma esas günlük kazancın değişmesi nedeniyle, 25.09.2018 tarihli talebin geçersiz sayıldığı sigortalıya bildirilecektir.

Öte yandan, müracaat tarihindeki statüden farklı bir statüde borçlanma talebinde bulunanların talepleri reddedilmeyerek borçlanmanın doğru statüden yapılması için gerekli işlemler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilecektir.

Konuya ilişkin detayların yer aldığı Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18.03.2019 tarihli SGK Genel Yazısına ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94