No: 6

Tarih: 22/02/2019

Konu:7166 sayılı Kanun ile getirilen işverenlere yönelik yeni ücret desteği

22 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 7166 sayılı Kanun’la 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ilave edilen hüküm doğrultusunda, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmakla birlikte Kanun ile belirlenen koşullara uygun olarak istihdam sağlayan işverenlere ücret desteği sağlanacaktır.

İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. maddesine eklenmek suretiyle yapılan düzenleme kapsamında işverenlere sağlanan destek unsurundan faydalanabilmek için;

  • Çalışanın, 01.02.2019 ila 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  • 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilmesi,
  • İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık süre boyunca iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması, koşulları yerine getirilmiş olmalıdır.

Düzenleme ile yukarıda belirtilen koşulları sağlayan işverenlere İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 19. maddesinde belirtilen sigorta prim desteği ile birlikte, çalışanların işe alındıkları ay dahil olmak üzere, üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere destek olarak sağlanacaktır.

Ücret desteği, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilmek suretiyle sağlanacak olup, doğrudan ödeme yapılması söz konusu olmayacaktır.

Ücret desteği uygulamasını düzenleyen değişiklik yayım tarihinde (22.02.2019) yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94