No: 2

Tarih: 18/01/2019

Konu:7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırdığı halde süresinde ödenmemiş borçların, 7159 sayılı Kanun uyarınca yapılandırma kapsamına yeniden dahil edilmesine ilişkin SGK genelgesi yayımlandı.

28.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 7159 sayılı Kanun ile daha önce 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olmakla birlikte süresi içerisinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş borçların 28.02.2019 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilecektir.

İlgili Kanun uyarınca yapılandırma kapsamında 2018/Aralık ve 2019/Ocak dönemlerinde ödenmesi gereken taksitlerin son ödeme süresi ise 28.02.2019 tarihine uzatılmıştır. Diğer taraftan, 2019/Şubat ve sonraki dönemlere ait taksitlerin ödeme son ödeme tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar için geçerli olacak uygulamaya ilişkin esaslar 11.01.2019 tarihinde yayımlanan 2019/01 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.

Buna göre;

  • Yeniden yapılandırma kapsamında söz konusu borçların, ödeme sürelerinin bittiği tarihten 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar ve 08.09.2019 tarihinden borcun ödeneceği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.
  • Borçlarını taksitle ödemeyi tercih ederek yapılandırmış borçlulardan 28.02.2019 tarihine kadar borçlarının tamamını ödemek isteyenler için, daha önce borçlarını kaç taksit üzerinden yapılandırdıklarına bakılmaksızın altı taksit seçeneği için geçerli olan katsayı farkı (1,045) uygulanacaktır.
  • Peşin ödeme tercihinde bulunmuş olmakla birlikte 08.09.2018 tarihine kadar ödenmemiş borçlar için ise taksitle ödeme seçeneği tercih edilemeyecektir. 

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olmakla birlikte, yapılandırma kapsamına alınmamış borçlar ile 31.08.2018 tarihinden sonra tahakkuk etmiş 2018/Mart ve önceki dönemlere ait borçlar (İdari para cezası ve eksik işçilikten kaynaklanan borçlar hariç) için yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılamayacaktır.

Primlerini kendileri ödeyen sigortalılar açısından yapılacak işlemler

Kendi adına bağımsız çalışanlar (4/b sigortalıları) ile isteğe bağlı sigortalılık kapsamında prim ödeyenler, yapılandırma kapsamında olup 28.12.2018 tarihine kadar ödenmemiş borçları için ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmaları şartıyla yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecektir.  

2019/01 sayılı SGK Genelgesi'ne ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94