No: 7

Tarih: 08/06/2018

Konu:Gelir ve aylık alanlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000’er TL bayram ikramiyesi ödenecektir.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen ek 18. madde uyarınca Sosyal Güvelik Kurumu tarafından gelir ve aylık ödemesi alanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir veya aylık almaları şartıyla, her sene Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenecektir.Hak sahiplerine hisseleri oranında ödeme yapılacak. Kendi sigortalılıklarından dolayı yaşlılık (emeklilik) veya malullük aylığı alanlar 1000’er TL ikramiye alabilecektir.

Ancak;

a) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında,

b) Hak sahiplerine (gelir ve aylık almakta olanların ölümü halinde gelir ve aylık bağlanmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba) hisseleri oranında,

c) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış ancak ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hak sahiplerinin hisseleri oranında,

d) Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı oranında ikramiye ödemesi yapılacaktır.

Örnek olarak; sigortalının ölümü halinde 50% hisse ile gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanmış dul eşe 500 TL veya iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezlik derecesi 35% olarak belirlenmiş sürekli iş göremezlik geliri alan kişiye, iş göremezlik derecesi oranında ( 350 TL) ikramiye ödemesi yapılacaktır.

Ramazan Bayramı için ikramiyeleri ödeme tarihleri duyuruldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 07.06.2018 tarihinde yapılan duyuruyla, Ramazan Bayramına ait ikramiye ödemelerinin;

  • Bağ-kur (4/b) ve Emekli Sandığı (4/c) emeklilerine 07.06.2018 tarihinde,
  • SSK (4/a) emeklilerine ise 08.06.2018 tarihinde yapılacağı ilan edilmiştir.

Diğer Hususlar

  •  Birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren dosya üzerinden ödeme yapılacaktır.
  • Bayram ikramiyeleri evlenme ödeneği hesabında dikkate alınmayacaktır.
  •  Bayram ikramiyelerinde kesinti yapılamayacak ve haczedilemeyecektir.
  •  Yersiz yapılan ödemeler, ilgilinin almakta olduğu gelir veya aylıklarından %25 oranında kesinti yapılması yoluyla geri alınacaktır.

 

Saygılarımızla,
Kuzey
YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Caner Çelik
caner.celik@tr.ey.com
(212) 408 50 94