Tevkifat Oranları

Tevkifata Tabi Ödemeler Tevkifat Oranı
- Hizmet erbabına ödenen ücretler ile ve GVK'nın 61. maddesi uyarınca ücret sayılan ödemeler üzerinden GVK 103 ve 104. maddelere göre
- GVK'nın 18. maddesi kapsamında sayılan müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlere yapılan serbest meslek ödemelerinden % 17
- Diğer serbest meslek işleri dolayısı ile yapılan ödemelerden  % 20
- Birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarma işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden % 3
- Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden % 20
- Gayrimenkullerin kiralanması karşılığı ödenen bedellerden (vakıf ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığı yapılan ödemeler dahil)  % 20
- Menkul kıymetler yatırım fonları (döviz yatırım fonları dahil) ile menkul kıymetler yatırım ortaklıkların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden % 0
- Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden % 0
- Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları üzerinden % 20
- Gelir Vergisi Kanunu'nun 75/1-3. maddesinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Tam mükellef kurumlara dağıtılanlar hariç) % 15

- Repo kazançları üzerinden
(Tam ve dar mükelleflere yapılan ödemelerden) 

% 15

- Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizler ile katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):

  01.01.2013 ve öncesi 02.01.2013-30.08.2018 31.08.2018-30.11.2018 01.12.2018-20.03.2019 21.03.2019 ve sonrası
Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 % 18 % 20 % 18 % 20
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %15 % 15 % 16 % 15 % 20
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %15 % 13 % 13 % 13 % 18

- Mevduat faizleri ile katılım bankalarınca katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından
(Hesap açılış veya vade yenileme tarihlerine göre):

  01.01.2013 ve öncesi 02.01.2013-30.08.2018 31.08.2018-30.11.2018 01.12.2018-29.09.2020  30.09.2020-31.03.2021 01.04.2021 ve sonrası
Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15 % 15 % 5 % 15 % 5 % 15
1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %15 % 12 % 3 % 12 % 3 % 12
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda* %15  % 10 % 0 % 10 % 0 % 10
* 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (01.05.2019 tarihli RG) ile enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan mevduat faizlerinde tevkifat oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Bu oran 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren açılan vadeli hesaplara ödenecek faizler için geçerlidir.