Bilanço Usulüne Göre Defter Tutma Hadleri

Yıllar Yıllık alış tutarı Yıllık satış tutarı Yıllık gayrisafi iş hasılatı İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarı toplamı
2024 1.400.000 TL 2.000.000 TL 690.000 TL 1.400.000 TL
2023 890.000 TL 1.270.000 TL 440.000 TL 890.000 TL
2022 400.000 TL 570.000 TL 200.000 TL 400.000 TL
2021 300.000 TL 420.000 TL 150.000 TL 300.000 TL
2020 280.000 TL 390.000 TL 140.000 TL 280.000 TL
2019 230.000 TL 320.000 TL 120.000 TL 230.000 TL
2018 190.000 TL 260.000 TL 100.000 TL 190.000 TL
2017 170.000 TL 230.000 TL 90.000 TL 170.000 TL
2016 168.000 TL 230.000 TL 90.000 TL 168.000 TL
2015 160.000 TL 220.000 TL 88.000 TL 160.000 TL
2014 150.000 TL 200.000 TL 80.000 TL 150.000 TL
2013 150.000 TL 200.000 TL 80.000 TL 150.000 TL
2012 140.000 TL 190.000 TL 77.000 TL 140.000 TL
2011 129.000 TL 180.000 TL 70.000 TL 129.000 TL