Sirküler arama:
Toplam 165 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17

No Tarih Konu
155 17/12/2020 2021 yılında geçerli olacak usulsüzlük cezası, çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan kimi tutarlar yeniden belirlendi.
154 10/12/2020 Avrupa Birliğine üye ülkelerden ithal edilen eşyanın menşeinin tevsikine yönelik düzenleme yapıldı.
153 07/12/2020 Ticaret politikası önlemlerine ve İGV’ye tabi eşyanın eşdeğer eşya olarak kullanımına ilişkin yazı yayımlandı.
152 02/12/2020 3907.69.00.00.00 GTİP’li eşyanın ithalinde uygulanmaya başlayacak olan EMY için tarife kontenjanı açıldı.
151 17/11/2020 Gümrük Alacaklarını da düzenleyen 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.
150 16/11/2020 Çin ve İsrail menşeli temperli camların ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
149 13/11/2020 3907.69.00.00.00 GTİP’li eşya için açılan koruma önlemi soruşturması sonuçlandı.
148 10/11/2020 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalat Denetiminde 2021 yılında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ yayımlandı.
147 05/11/2020 Kırmızı mercimek ve ayçiçeği tohumu ithalinde uygulanacak gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.
146 03/11/2020 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Kanun Teklifi’nin “Gümrük alacaklarının yapılandırılması”na ilişkin hükümleri.