Sirküler arama:
Toplam 84 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9

No Tarih Konu
84 31/12/2019 Bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı açıldı.
83 31/12/2019 Gümrük ve dış ticaret mevzuatında 01.01.2020 tarihi itibarıyla bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi.
82 27/12/2019 4421.10.00.00.00 GTİP’inde Sınıflandırılan Elbise Askılarının İthalatında Gözetim Uygulaması başlatıldı.
81 24/12/2019 Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun bazı maddelerine istinaden soruşturma veya kovuşturmaya konu kara taşıtlarının sahiplerine iadesine ilişkin başvuru süresi uzatıldı.
80 24/12/2019 İran menşeli bazı eşyaya uygulanan korunma önleminin uzatılmasına yönelik soruşturma açıldı.
79 12/12/2019 Forkliftler ile diğer bazı yük arabalarına ilave gümrük vergisi getirildi.
78 11/12/2019 EFTA STA’sı ekindeki Protokol B, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamına alınmıştır.
77 11/12/2019 EFTA ve Ürdün STA’larının ekindeki Menşe Protokolleri PAAMK Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamından çıkartılmıştır.
76 28/11/2019 Dahilde İşleme İzin Belgeleri/İzinlerine süre uzatım imkanı getirildi.
75 25/11/2019 Naylon veya diğer poliamidlerden iplikler için tarife kontenjanı açılmıştır.