Sirküler arama:
Toplam 31 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4

No Tarih Konu
31 24/05/2019 EMY ve İGV’de menşe şahadetnamesi kullanımı ile kağıtsız beyanname ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.
30 24/05/2019 Çin menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri için uygulanmakta olan anti-damping önleminin oranının değiştirilerek devamına karar verilmiştir.
29 22/05/2019 ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük oranları düşürülmüştür.
28 20/05/2019 Deniz yolu ile sıvı halde getirilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.
27 15/05/2019 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar kapsamı bazı maddelerde değişiklik yapıldı.
26 13/05/2019 Bazı tekstil ürünlerine uygulanan tarife kontenjanlarınındağıtım yöntemi ile başvuru usul ve esasları düzenlendi.
25 10/05/2019 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)’nden Yararlanacak Ülkeler Listesi’nde değişiklik yapılmıştır.
24 07/05/2019 Yunanistan menşeli ve/veya çıkışlı bazı mensucatın ithalatında anti-damping önleminin uygulanmasına karar verildi.
23 07/05/2019 Soruşturma açılan çelik ürünlerinin ithalatı hakkında önlem getirilmemesine karar verildi.
22 02/05/2019 Bazı eşyaların KDV ve ÖTV oranlarında değişiklik yapılmıştır.