Sirküler arama:
Toplam 37 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4

No Tarih Konu
37 14/06/2019 Teleprojektör, televizyon gibi kimi eşyanın ithalatında uygulanan İlave Gümrük Vergisi kaldırıldı.
36 14/06/2019 İran, ithalatı Yasaklı Ürünler Listesine 153 ürün daha ekledi.
35 31/05/2019 Sınırlardan öncelikli geçiş hakkında düzenlemeler yapılmıştır.
34 31/05/2019 24 Mayıs 2019’dan önce geçici depolama yerine veya antrepoya alınmış olan eşya için sunulan menşe ispat belgeleri hakkında yazı yayımlandı.
33 28/05/2019 İGV ve EMY’ye tabi eşyanın menşe tevsikinin talebinin BİLGE sistemi üzerinden kontrolüne ilişkin yazı yayınlandı.
32 27/05/2019 Çin ve Mısır menşeli bazı eşyalara anti-damping önlemi uygulanması ile ilgili soruşturmalar hakkında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’ler yayımlandı.
31 24/05/2019 EMY ve İGV’de menşe şahadetnamesi kullanımı ile kağıtsız beyanname ile ilgili olarak Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklikler yapıldı.
30 24/05/2019 Çin menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri için uygulanmakta olan anti-damping önleminin oranının değiştirilerek devamına karar verilmiştir.
29 22/05/2019 ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanmakta olan ek mali yükümlülük oranları düşürülmüştür.
28 20/05/2019 Deniz yolu ile sıvı halde getirilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.