Sirküler arama:
Toplam 65 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7

No Tarih Konu
65 10/12/2018 Borular, kablolar, kağıtlar, kartonlar, televizyonlar, oyuncaklar gibi bazı ürünlerin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi.
64 07/12/2018 Santrifüj pompaları, hubabat gibi ürünleri ayıklamaya mahsus makineler, saatler ve tekerlekli oyuncaklar gibi bazı ürünlerin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi.
63 07/12/2018 Gözlük çerçevelerine ait aksam ve parçaların ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi oranı %15’e düşürüldü.
62 07/12/2018 Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlandı.
61 30/11/2018 Yetkilendirilmiş Yükümlü Elektronik soru formu rehberi ilkeleri yayımlandı.
60 21/11/2018 Teslim şekli DAP, DAT ve DDP olan ithalat beyannamelerinde sigorta beyanına ilişkin yazı yayımlandı.
59 15/11/2018 İTKİB tarafından, 2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in dördüncü maddesi kapsamında,
31 Ocak 2019 tarihi itibariyle bazı ülke menşeli ürünlere ilişkin ek bilgi ve belge taleplerinin İTKİB Genel Sekreterliğine sunulmasına ilişkin duyuru yayımlandı.
58 15/11/2018 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.
57 24/10/2018 Kömür ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük için geçici madde ile istisna getirildi.
56 16/10/2018 Bangladeş menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.