Sirküler arama:
Toplam 151 sirküler bulundu.

1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16

No Tarih Konu
151 17/11/2020 Gümrük Alacaklarını da düzenleyen 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.
150 16/11/2020 Çin ve İsrail menşeli temperli camların ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.
149 13/11/2020 3907.69.00.00.00 GTİP’li eşya için açılan koruma önlemi soruşturması sonuçlandı.
148 10/11/2020 Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalat Denetiminde 2021 yılında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ yayımlandı.
147 05/11/2020 Kırmızı mercimek ve ayçiçeği tohumu ithalinde uygulanacak gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.
146 03/11/2020 Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Kanun Teklifi’nin “Gümrük alacaklarının yapılandırılması”na ilişkin hükümleri.
145 27/10/2020 DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde oluşabilecek masraflara ilişkin yazı yayımlandı.
144 23/10/2020 Risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının BİLGE sisteminde devreye alındığı duyuruldu.
143 20/10/2020 Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin yeni düzenleme yapıldı.
142 19/10/2020 Suudi Arabistan menşeli “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik damping soruşturması açıldı.