Skip to Content

No: 26

Tarih: 20/06/2022

Konu:

Tıraş sabunlarının KDV oranı hakkında yazı yayımlandı.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 75653849 sayılı ve 16.06.2022 tarihli yazısında, Mart ayında 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listeye eklenen ''Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri”ne yönelik olarak:

  • Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan yazıya göre, ÖTV Kanunu eki (IV) sayılı listede sayılan 3401.11.00.90.00 GTİP’de sınıflandırılan tıraş sabunları hariç 34.01 tarife pozisyonunda yer alan eşyanın KDV oranının %8 olarak belirlendiği,
  • Söz konusu GTİP için BİLGE sisteminde eşyanın tıraş sabunu olup olmadığına ilişkin tamamlayıcı bilgi beyan edilmesi sağlanarak;
    • Eşyanın tıraş sabunu olduğunun beyan edilmesi durumunda KDV oranı %18 olacak şekilde;
    • Eşyanın tıraş sabunu olmadığının beyan edilmesi durumunda ise KDV oranı %8 olacak şekilde sistemsel düzenleme yapıldığı,
    • 3401.11.00.90.00 GTİP’li eşya ithalatında ‘’Tamamlayıcı Bilgi’’ sekmesinden ‘’Kod’’ alanında “EFNC’” seçeneği işaretlenerek "Oran" sekmesinde yer alan 7 veya 8 numaralı seçenekten beyana uygun olanın seçilmesi gerektiği,

İfade edilmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94