Skip to Content

No: 22

Tarih: 19/04/2022

Konu:

Cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yükseltildi.


19 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonlarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yükseltilmiş, ÖTV oranlarında ise bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu değişiklikle ÖTV matrahı 3.000 TL’nin altında olan cep telefonlarının fiyatlarında kademeli bir düşüş sağlanacak olup, ÖTV matrahı bu tutarı aşan cep telefonlarının fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Ancak bahsi geçen 8517.12.00.00.11 GTİP numarası, 2022 yılında 8517.13.00.00.00 (akıllı telefonlar) ve 8517.14.00.00.01 (akıllı saatler) GTİP’lerine tekabül etmektedir.

5431 sayılı Karar ile belirlenen, ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları (eski ve yeni) ve ÖTV oranları aşağıdaki tabloda dikkatinize sunulmaktadır:

GTİP No

Mal İsmi

ÖTV Oranı

8517.12.00.00.11

 

(8517.13.00.00.00

8517.14.00.00.01)

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi (Eski tutar: 640 TL) aşmayanlar

%25

- Özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi (Eski tutar: 640 TL) aşıp, 3.000 TL’yi (Eski tutar: 1.500 TL) aşmayanlar

%40

- Diğerleri

%50


Karar, yayım tarihinde (19 Nisan 2022) yürürlüğe girmiştir.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94