Skip to Content

No: 19

Tarih: 15/03/2022

Konu:

Posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gelen eşyaya ilişkin değişiklikler yapıldı.


15.03.2022 tarihli ve 31779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karar ile, 2009/15481 sayılı Karar’da değişiklik yapılmıştır:

 • Kararın, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen ve ticari miktar arz etmeyen eşyaya yönelik hükümler içeren 45/3 ve 45/4. Maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Kararın Beşinci Kısmının Üçüncü Bölümünün başlığı “Gerçek Kişilerce Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya”dan “Serbest Dolaşıma Sokulacak Diğer Eşya” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Mülga 45/3. ve 45/4. Maddeler Kararın 62. Maddesine işlenmiştir.
 • Tek ve Maktu Vergi oranı eşyanın AB harici ülkelerden gelmesi halinde %20’den %30’a çıkarılmıştır.
 • Gerçek kişiler için Tek ve Maktu Vergi uygulamasından faydalanacak eşyaya “kıymeti 1500 Avro’yu geçmeyen ilaç cinsi eşya” eklenmiştir.
 • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla bir gerçek kişiye gelen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen, kıymeti 150 Avro ile 1500 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için %0 oranında tek ve maktu bir vergi uygulanacaktır.
 • Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, yolcu beraberinde gelen Karar Ek-9’daki liste kapsamı dışında kalan ve değeri 61 inci maddede belirtilen hediyelik eşya limitinin üzerinde olan ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden birinci fıkrada belirtilen tek ve maktu bir vergi tahsil edilecektir.
 • İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı olarak muafen ithal edilecek eşyaya “Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller” eklenmiştir. Ancak söz konusu biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekecektir.
 • Posta idaresi ile hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerin dolaylı temsilci olarak yetkili kılınabileceği eşyaya aşağıdakiler eklenmiştir.:
  • KDV ve ÖTV istisna belgelerine sahip kurumlar tarafından getirilecek olan kitap, yayın ve belge, görsel ve işitsel malzeme ile bilimsel alet, cihaz ve malzemeler,
  • Elçilik, konsolosluk veya milletlerarası kuruluşlar adına gelen diplomatik eşya,
  • Normal usulde beyan edilecek olan, serbest dolaşıma giriş rejimine konu; değeri 150 Avro’yu aşan ancak 1500 Avro’yu aşmayan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşya,
 • İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı olarak muafen ithal edilecek eşyaya “Yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyaller” eklenmiştir. Ancak söz konusu biyolojik materyallerin Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekecektir.

Yukarıdaki değişiklikler, 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94