Skip to Content

No: 6

Tarih: 19/01/2022

Konu:

İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Bazı Tebliğlerde değişiklik yapıldı.


18 Ocak 2022 tarihli ve 31723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğler ile yürürlükteki kimi tebliğlerde değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre;

1- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/11)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P/ G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

9405.11

(9405.11.90.00.00 hariç)

LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar

8

9405.11.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (adi metallerden olanlar hariç)

60

Diğer maddelerden olanlar (yalnızca adi metallerden olanlar)

17

9405.19

(9405.19.90.00.00 hariç)

Diğerleri

8

9405.19.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (adi metallerden olanlar hariç)

60

Diğer maddelerden olanlar (yalnızca adi metallerden olanlar)

17

9405.21

LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar

10

9405.29

Diğerleri

10

9405.31.00.00.00

LED ışık kaynağı ile kullanılmaya mahsus olanlar

8

9405.39.00.00.00

Diğerleri

8

9405.41.10.00.00

Projektörler

14

9405.41.31.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8

9405.41.39.00.00

Diğer maddelerden olanlar

20

9405.42.10.00.00

Projektörler

14

9405.42.31.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8

9405.42.39.00.00

Diğer maddelerden olanlar

20

9405.49.10.00.00

Projektörler

14

9405.49.40.00.00

Plastik maddelerden olanlar

8

9405.49.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (Kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

20

9405.49.90.00.00

Diğer maddelerden olanlar (Yalnızca kızma esaslı elektrik ampul ve tüplerle kullanılmaya mahsus olanlar veya floresans lambalarla kullanılmaya mahsus olanlar)

8

9405.50

Elektrikli olmayan aydınlatma cihazları

10


2- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet)

8517.18.00.00.19

Diğerleri

35

8517.71.00.00.00

Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları

5

8517.79.00.00.00

Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)


3- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/9)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiş.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

9401.31.00.00.00

Ahşap olanlar

2,5

9401.39.00.00.12

Adi metallerden koltuk ve sandalyeler

9401.39.00.00.19

Diğer maddelerden koltuk ve sandalyeler

9401.41.00.00.00

Ahşap olanlar

2,5

9401.49.00.00.00

Diğerleri

9401.52.00.00.00

Bambudan

3,5

9401.53.00.00.00

Hintkamışından

3,5

9401.59.00.00.00

Diğerleri

3,5

9401.61.00.00.11

Çocuklar için olanlar

5

9401.61.00.00.19

Diğerleri

5

9401.71.00.00.11

Çocuklar için olanlar

8

9401.71.00.00.19

Diğerleri

8

9401.79.00.00.11

Çocuklar için olanlar

3

9401.79.00.00.19

Diğerleri

3

9401.80.00.00.11

Çocuklar için olanlar

7

9401.80.00.00.19

Diğerleri

7

9401.91.90.00.00

Diğerleri

1,5

9401.99.90.00.00

Diğerleri (Kara nakil vasıtalarında kullanılan türde oturmaya mahsus mobilyalara ait olanlar hariç)

4

9403.20.80.90.00

Diğerleri

6

9403.60 (9403.60.10.00.00, 9403.60.30.00.00, 9403.60.90.90.00 hariç)

Diğer ahşap mobilyalar

1,5

9403.60.10.00.00

Yemek odalarında ve oturma odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

3

9403.60.30.00.00

Mağazalarda kullanılan türden ahşap mobilyalar

18

9403.60.90.90.00

Diğerleri

2,5

9403.82.00.00.00

Bambudan olanlar

2,5

9403.83.00.00.00

Hintkamışından

2,5

9403.89.00.00.00

Diğerleri

2,5

9403.99.10.00.00

Metalden olanlar

2,5


4- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/25)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

4015.12.00.00.11

Nitril olanlar

4,5

4015.12.00.00.19

Diğerleri


5- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/28)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton*)

73.06 (7306.30.12.90.00, 7306.30.18.90.00

7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00,

7306.61.10.00.00 hariç)

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller (örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış)

900

7306.30.12.90.00

Diğerleri

1.300

7306.30.18.90.00

Diğerleri

7306.40.20.90.00

Diğerleri

3.700

7306.40.80.90.00

Diğerleri

3.000

7306.61.10.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

2.000


6- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddede yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

6813.81.00.10.00

Fren balataları

5

6813.81.00.90.00

Diğerleri

6813.89.00.00.00

Diğerleri

20

8708.30.91.00.11

Metal dökümden olanlar

6

8708.30.91.00.19

Diğerleri

8708.30.99.00.11

Metal dökümden olanlar

10

8708.30.99.00.19

Diğerleri


7- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/7)’in 1 inci maddesindeki ifade ve tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8419.90.85.90.12

Şofben ve diğer su ısıtıcılarına ait olanlar (yalnız güneş enerjisi sistemlerinde kullanılan cam boru ve vakumlu cam boru tüpleri)

6

8419.12.00.00.00

Güneş enerjili (solar) su ısıtıcıları

8


8- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

4418.21.10.00.11

Kapılar

6

4418.21.90.00.11

Kapılar

4418.29.50.00.11

Kapılar

4418.29.80.00.11

Kapılar


9- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton)

4418.99.00.00.19

Diğerleri (Yalnız doğal ahşap (masif) panel)

2.500


10- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/M3)

4412.10.00.00.00

Bambudan olanlar

580

4412.31

En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar

4412.33.10.00.00

En az bir dış yüzü huş ağacından (Betula spp.) olanlar

4412.33.20.00.00

Dış yüzü huş ağacı olmayan, fakat en az bir dış yüzü kavak veya titrek kavaktan (Populus spp.) olanlar

4412.33.30.00.00

Dış yüzü huş ağacı, kavak veya titrek kavak (Populus spp.) olmayan, fakat en az bir dış yüzü okaliptüs (Eucalyptus spp.) olanlar

4412.33.90.00.00

Diğerleri

4412.34.00.00.00

Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar

4412.39.00.00.00

Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar


11- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8708.93.90.00.11

Debriyajlar

10

8708.93.90.00.13

Metal Dökümden olanlar (Debriyaj diski ve baskı komplesi hariç)

2

Metal Dökümden olanlar (Yalnız debriyaj diski ve baskı komplesi)

9

8708.93.90.00.19

Diğerleri (Debriyaj diski ve baskı komplesi hariç)

2

Diğerleri (Yalnız debriyaj diski ve baskı komplesi)

9


12- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8539.51.00.00.00

Led modüller

14

8539.52.00.00.00

Led ampuller


13- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Kg*)

8541.43.00.00.00

Bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler

25


14- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet)

8517.13.00.00.00

Akıllı telefonlar

200


Yukarıda yer alan değişikliklerin incelenmesinde, temel olarak 2 tür değişiklik yapıldığı görülmektedir. İlk olarak, Tebliğde belirlenen GTİP’lerdeki eşyanın tamamının değil, Tebliğdeki birim fiyatların altındaki birim fiyatlara sahip eşyanın gözetim uygulamasına tabi tutulmasına yol açan ““(yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

İkinci olarak, önceki yıllarda yayımlanan Tebliğlerde yer alan ve zamanla değişen GTİP’ler güncellenmiştir.

Bu Tebliğler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94