Skip to Content

No: 7

Tarih: 25/01/2021

Konu:

2020-Temmuz/Aralık dönemine ilişkin GEKAP beyannamesinin 1 Şubat Pazartesi gününe kadar verilmesi gerekmektedir.


Bilindiği üzere, 22.03.2020 tarihli 31076 sayılı Resmi Gazete’de Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 3 sıra nolu Tebliğ ile GEKAP beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir.

Böylece 2020 yılının Temmuz-Aralık aylarını kapsayan ikinci beyan dönemi için GEKAP beyannamesinin beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 31/01/2021 tarihinin hafta sonu tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 01/02/2021 günü saat 23.59’a kadar bağlı bulunulan vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi ve bu beyanname üzerine tahakkuk eden payların ödenmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com
(212) 408 51 33