Skip to Content

No: 6

Tarih: 19/01/2021

Konu:

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması Cumhurbaşkanlığınca onaylandı.


25 Şubat 2020 tarihinde Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve 7260 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması, 19 Ocak 2021 tarihli ve 31369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla onaylanmıştır.

1. Anlaşmanın kapsamı

Anlaşma, Akit Tarafların ekonomik kalkınma seviyelerini, dış ticaretinin seyrini, ticaret ve tarife politikalarını göz önünde bulundurarak; Akit Tarafların eşit olarak faydalanması amacıyla, avantajların mütekabiliyeti ilkesi uyarınca uygulanacaktır.

Anlaşmanın hükümleri, Akit Taraflar arasında, bu Anlaşmanın Ek-1-A ve Ek-1-B’sinde belirtilen, Akit Taraflar menşeli ürünlere ilişkin mal ticaretine uygulanacaktır.

Anlaşma eki Ek-1-A ve Ek-1-B’nin incelenmesinde; anlaşma kapsamında tercihli tarife uygulanacak malların 4 ila 22’inci fasılda sınıflandırılan bazı tarım ürünleri olduğu görülmektedir.

2. Menşe kuralları

Anlaşma kapsamındaki mallar taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilerek ithal edilmeleri ve aşağıda belirtilen menşe koşullarından birini karşılamaları halinde tercihli muameleye tabi olacaktır:

  • Tamamen Akit Tarafta üretilen veya elde edilen eşya,
  • Akit tarafta yeterli işçilik veya işlemden geçirilmiş olması kaydıyla, söz konusu Akit Tarafta tamamen elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek o Akit Tarafta elde edilen eşya.

3. Menşe ispat belgesi

Yukarıda belirtilen gereklilikleri sağlayan menşeli eşya, ithalatçı Akit Taraf gümrük idarelerine “TR-AZ Menşe İspat Belgesi”nin ibrazı üzerine Anlaşma’daki tavizlerden yararlanır.

TR-AZ Menşe İspat Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren on ay süreyle geçerli olup bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmeleri gerekmektedir.

4. Yürürlüğe giriş

Anlaşma, Akit Tarafların her birinin, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için milli mevzuatında gerekli görülen tüm işlemlerin tamamlandığını teyit eden son yazılı bildirimin diplomatik kanallar vasıtasıyla ulaştığı tarihten sonraki ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.
 

Anlaşma kapsamındaki tarım ürünlerinin listesine ulaşmak için tıklayınız...

Anlaşma metnine ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94