Skip to Content

No: 2

Tarih: 04/01/2021

Konu:

Türkiye – Birleşik Krallık STA’sı yürürlüğe girinceye dek ithalatta uygulanacak teminata ilişkin yazı yayımlandı.


Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilen 04.01.2021 tarih ve 60298504 sayılı yazıda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyaya ilişkin işlemlerin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer verildiği hatırlatılmış ve bu yazı çerçevesinde;

• Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında uluslararası anlaşma kodunun “Birleşik Krallık (BK)” seçilmesi ve geçerli bir “Menşe Beyanı”nın (0842 doküman kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde, eşyaya ilişkin olarak “Diğer Ülkeler”e uygulanan kanuni vergi oranları üzerinden teminat alınması;

• Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer verilen Yönetmeliğin yayınlanmasının ardından, bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi,

şeklinde işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yazıda bahsi geçen “Menşe Beyanı” metnine ulaşmak için tıklayınız...

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısına ilişkin Sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94