Skip to Content

No: 155

Tarih: 17/12/2020

Konu:

2021 yılında geçerli olacak usulsüzlük cezası, çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliği’nde yer alan kimi tutarlar yeniden belirlendi.


08.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için yeniden değerleme oranının %9,11 olarak tespit edilmiş olması sebebiyle, 17.12.2020 tarih ve 31337 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 169) ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122’nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliği’nin 500’üncü maddesinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 2021 yılında;

  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 241’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 173,00 TL,
  • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 16,03 TL, diğer işlemler için 37,44 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 37,44 TL, diğer işlemler için 58,84 TL,
  • Gümrük vergilerini geri vermeye veya kaldırmaya yetkili idari mercileri belirleyen ve Gümrük Yönetmeliği’nin 500’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan parasal tutarlar, gümrük müdürlükleri için azami 545.000,00 TL, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri için azami 5.455.000,00 TL ve Ticaret Bakanlığı için asgari 5.455.000,00 TL,

olarak uygulanacaktır.

169 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94