Skip to Content

No: 152

Tarih: 02/12/2020

Konu:

3907.69.00.00.00 GTİP’li eşyanın ithalinde uygulanmaya başlayacak olan EMY için tarife kontenjanı açıldı.


2 Kasım 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile, 3907.69.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan polietilen tereftalat cips tanımlı eşyanın ithalatında 3192 sayılı Karar kapsamında 14.12.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan EMY şeklindeki korunma önleminden muafiyet sağlanmasına yönelik tarife kontenjanı açılmıştır.

Açılan tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, eşyanın Ek-1’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için toplam 10.926 ton olarak belirlenmiş olup her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı miktarı 3.642 tonu geçemeyecektir.

Tebliğ’de ayrıca tarife kontenjanının dağıtımının, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacağı; her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanı miktarının 20 tonu aşamayacağı; bir ithalatçı firmanın tarife kontenjanı kullandıktan sonra beyanname tescil tarihini takip eden 30 gün içinde yeniden kontenjandan faydalanamayacağı ve tarife kontenjanlarının güncel kullanım durumuna ilişkin bilgilerin Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edileceği düzenlenmiştir.

Söz konusu koruma önlemine ilişkin Sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız...

İlgili Ek-1’e ulaşmak için tıklayınız..

Bu Tebliğ 13/12/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94