Skip to Content

No: 150

Tarih: 16/11/2020

Konu:

Çin ve İsrail menşeli temperli camların ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemine ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.


14 Kasım 2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail Devleti menşeli 70.07 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” tanımlı ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Mevcut önlem aşağıdaki gibidir:

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Üretici/İhracatçı Firma

Önlem Oranı (Gümrük Kıymeti %)

70.07

(7007.19.80.00.13 7007.19.80.00.14 7007.21.20.00.21 7007.21.20.00.31 7007.21.80.00.21

7007.21.80.00.31

7007.29.00.00.11 7007.29.00.00.12 hariç)

Temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları (lamine edilmiş kurşuna dayanıklı olanlar hariç; 85.28 tarife pozisyonunda yer alan akıllı tahtalarda kullanılan tipte yansımasız (anti-glare) ve optik özellikli olanlar hariç; 84.71, 85.17 ve 85.28 tarife pozisyonlarında yer alan eşyalarda kullanılan türde ekran koruma camları hariç)

 

Çin Halk Cumhuriyeti

Xinyi Automobile Glass (Shenzen Co. Ltd.)

59,6

Diğerleri

66,1

İsrail

Phonicia Flat Glass Industries Ltd.

32,05

Diğerleri

39,5

7007.21.20.00.21

Kurşuna dayanıklı olanlar

 

Çin Halk Cumhuriyeti

Tüm Üretici/İhracatçı Firmalar

10,0

7007.21.20.00.31

Kurşuna dayanıklı olanlar

7007.21.80.00.21

Kurşuna dayanıklı olanlar

7007.21.80.00.31

Kurşuna dayanıklı olanlar

 

İsrail

7007.29.00.00.11

Kurşuna dayanıklı düz emniyet camları

7007.29.00.00.12

Kurşuna dayanıklı bombeli emniyet camları

 

Soruşturma konusu ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilir. Ancak, belirtilen süreler içinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınır.

Bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. Bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar soru formuna ilişkin cevaplarını ve soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunar.

Meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94