Skip to Content

No: 147

Tarih: 05/11/2020

Konu:

Kırmızı mercimek ve ayçiçeği tohumu ithalinde uygulanacak gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı.


5 Kasım 2020 tarihli ve 31295 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3182 sayılı Karar ile İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gösterilen GTİP’lerde sınıflandırılan kırmızı mercimek ve ayçiçeği tohumuna uygulanacak gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, 0713.40.00.00.13 GTİP’inde sınıflandırılan kırmızı mercimek ithalatında uygulanacak gümrük vergisi oranı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

GTİP

GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

AB, EFTA, F. ADA

GÜR.

B-HER.

G. KORE

MLZY.

SİNG.

KOS.

VEN.

D-8

D.Ü.

0713.40.00.00.13

9

9

0

5,2

9

9

9

9

9

9


Karar’da ayrıca İthalat Rejim Kararına ekli (I) sayılı listede yer alan 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİP’lerinde sınıflandırılan ayçiçeği tohumuna ilişkin (8) ve (10) no.lu dipnotlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

GTİP

GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI

 

AB, EFTA, F. ADA

GÜR.

B-HER.

G. KORE

MLZY.

SİNG.

KOS.

VEN.

D-8

D.Ü.

DİPNOT

1206.00.91.00.19

3

3

0

3

3

10,1

0

3

3

3

8.10

1206.00.99.00.19

3

3

0

3

3

10,1

0

3

3

3

8.10


(8) 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi oranları %0, Toplu Konut Fonu ise 0 EUR/100 kg/net olarak uygulanır.

(10) 1 Temmuz 2021 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren gümrük vergisi oranları ile birlikte 10 EUR/100 kg/net (Bosna-Hersek, Kosova ve Singapur hariç) Toplu Konut Fonu uygulanır.

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94