Skip to Content

No: 145

Tarih: 27/10/2020

Konu:

DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde oluşabilecek masraflara ilişkin yazı yayımlandı.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce tüm taşra teşkilatına dağıtımlı 21.10.2020 tarih ve 58349437 sayılı dağıtımlı yazısında, INCOTERMS 2020'de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekilleri ile ithal edilen malların hasar ve sigorta masraflarının hangi tarafa ait olduğu hakkında açıklama yapılmıştır.

İlgili yazıda, Milletlerarası Ticaret Odası (International Chamber of Commarce – ICC) tarafından yayımlanan 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe giren INCOTERMS 2020 metni ile ICC – Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesinin 16.01.2020 tarihli MTO-008 sayılı yazısında yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinin incelenmesi neticesinde, taraflarca aksinin kararlaştırılmamış olması kaydıyla, INCOTERMS 2020'de yer alan DAP, DPU ve DDP teslim şekillerinde mallara ilişkin tüm ziya ve hasarın teslim yerine kadar satıcıya ait olduğu, bu teslim şekillerinde sigorta masraflarının ise satıcıya ait olduğu belirtilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız…


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94