Skip to Content

No: 144

Tarih: 23/10/2020

Konu:

Risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının BİLGE sisteminde devreye alındığı duyuruldu.


Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce gümrük taşra teşkilatına gönderilen 20.10.2020 tarih ve 85593407-165.03 sayılı dağıtımlı yazıda, Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda, bilimsel yöntemler kullanılarak düşük kıymetli olma ihtimali bulunan beyannamelerin tespit edilerek kıymet araştırmasına yönlendirilmesine karar verildiği; belirlenen bir kısım eşya için risk bazlı kıymet araştırması uygulamasının BİLGE sisteminde devreye alındığı duyurulmuştur.

İlgili yazıda sistemde düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin olarak, Muayene Kontrol ekranında ilgili kalem için “Kıymet araştırması” kutucuğunun muayene memuru tarafından işaretlenmeden blokenin kaldırılmayacağı ve “Kıymet araştırması yapılması gerekmektedir. Tahmini birim kıymet ...$/kg’dır. 2012/29 sayılı Genelge uyarınca fark kıymet için teminat alınız.” şeklinde uyarı mesajının geleceği açıklanmıştır.

Uyarı mesajında belirtilen kıymet ile beyan edilen kıymet arasındaki fark kıymete tekabül eden vergilerin teminata bağlanarak kıymet araştırmasına gidileceği; uyarı mesajında yer alan hesaplanan birim kıymetin sadece sistem tarafından düşük kıymetli olarak atanan beyannameye ilişkin yapılacak işlemlerde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Yazıda, ayrıca, risk bazlı kıymet araştırması çalışması kapsamında olan veya olmayan herhangi bir eşyanın kıymetinden şüphe edilmesi halinde, sistem uyarısı beklenmeksizin 2012/29 sayılı Genelge gereğince gümrük idaresinin gerekli işlemleri yerine getirmeye devam edeceği bildirilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94